Ochrona imprez Special Patrol


Do zabezpieczenia imprez masowych oddelegowani są przez nas pracownicy ochrony posiadający wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej, Służby Informacyjnej oraz Porządkowej, którzy mają doświadczenie w tego typu pracy. Osoby, z którymi współpracujemy są doskonale wyszkolone oraz odpowiednio wyselekcjonowane do powierzonych im zadań. W razie wystąpienia sytuacji wyjątkowych nasi pracownicy są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego i najnowocześniejszy sprzęt łączności. Każda osoba przechodzi dodatkowe  szkolenie z zakresu Ochrony Imprez Masowych, co daje rękojmie świadczenia usług najwyższej jakości.


Jako jedyna w firma w Polsce koordynowaliśmy i zabezpieczaliśmy pod kątem bezpieczeństwa Festiwal Przystanek Woodstock posiadający status imprezy o podwyższonym ryzyku. Bazując na doświadczeniu z zabezpieczenia tak dużego przedsięwzięcia, jesteśmy w stanie zabezpieczyć każdą imprezę masową czy też imprezę masową podwyższonego ryzyka. Usługę ochrony imprez świadczymy zgodnie z wymogami "Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” oraz wymaganiami organizatora wydarzenia. Podczas wykonywania usługi praca ochrony koordynowana jest przez profesjonalne Centrum Dowodzenia, w którym pracują osoby posiadające doświadczenie zdobyte na rozmaitych imprezach. To my zabezpieczaliśmy Woodstock i dwukrotnie Pol’and’Rock festiwal

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
- na adres e-mail: info@special-patrol.pl
- pod numery telefonu: 792-211-002