KURS - SZKOLENIE VLOS Operator Drona
  • KURS - SZKOLENIE VLOS Operator Drona
  • PODSTAWOWE SZKOLENIE NAUKI LATANIA DRONEM

KURS - SZKOLENIE NSTS-05 BVLOS DO 4 KG poza zasięgiem wzroku

1 899,00 zł
Brutto
Ilość
1 recenzje

KURS - SZKOLENIE NSTS-05 BVLOS DO 4 KG poza zasięgiem wzroku

·       Możesz latać dronem nad obszarami zaludnionymi i ludźmi zachowując bezpieczną odległość ustaloną przez pilota.

·       Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy. Czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń.

·       Ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji niemieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m.

·       Wykonywać operacje zarówno w zasięgu wzroku VLOS jak i poza zasięgiem BVLOS.

·       Przepisy lotnicze,

·       Ograniczenia możliwości człowieka,

·       Procedury operacyjne,

·       Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,

·       Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,

·       Meteorologia,

·       Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,

·       Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Szkolenie praktyczne:

Praktyka naziemna: Praktyka naziemna to 1 godzina szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak przygotować się do lotu, gdzie sprawdzić pogodę, aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych, jak obsługiwać aplikację Drone Radar oraz jak przygotować drona do lotu.

Praktyka powietrzna: Szkolenie trwa 8 godzin w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.

Zakres szkolenia praktycznego:

·       Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;

·       Wykonywanie startu i lądowania;

·       Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;

·       Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;

·       Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.

Szkolenia odbywają się każdego dnia (z wyłączeniem dni z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi t.j. kiedy prędkość wiatru przekracza 8 m/s lub występują opady atmosferyczne).

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej i odbywa się pod nadzorem instruktora.

 

Egzamin teoretyczny: Część teoretyczna realizowana jest na platformie e-learningowej. Kursant otrzymuje test do samodzielnego rozwiązania. Czas na rozwiązanie testu to 60 minut. Aby zdać test, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 75% pytań.

Egzamin praktyczny odbywa się po części praktycznej szkolenia.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA

Ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego;

W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe.

6 innych produktów w tej samej kategorii: