• Nowy

INS - uprawnienia do szkolenia operatorów dronów

10 000,00 zł
Brutto
Ilość
0 recenzje

ZAKRES WIEDZY NA SZKOLENIACH INS

Szkolenia INS składają się z trzech części: teoretycznej, praktycznej i praktyki instruktorskiej, którą należy odbyć po zdaniu egzaminu państwowego przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.

Część teoretyczna obejmuje co najmniej 25 godzin wykładów i ćwiczeń z następujących przedmiotów:

  • podstaw pedagogiki,

  • zagadnień prawa lotniczego regulującego loty bezzałogowymi statkami powietrznymi,

  • metodyki szkolenia,

  • zasad wykonywania lotów ze szczególnym uwzględnieniem struktury przestrzeni powietrznej,

  • bezpieczeństwa wykonywania lotów ,

  • pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

  • człowiek – możliwości i ograniczenia,

  • szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa wykonywania lotów.

Część praktyczna szkolenia INS może odbyć się po ukończeniu szkolenia teoretycznego i musi obejmować przynajmniej 4 godziny zajęć w ramach szkolenia naziemnego i nie mniej niż 10 lotów metodycznych. Całe szkolenie odbywa się na sprzęcie ośrodka.

Ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego pozwala na zdanie egzaminu państwowego.
Kolejnym krokiem niezbędnym do uzyskania uprawnień INS UAVO jest odbycie nadzorowanej praktyki instruktorskiej, podczas której kandydat na instruktora musi wyszkolić przynajmniej dwie osoby do poziomu umożliwiającego uzyskanie przez nie świadectwa kwalifikacji NSTS. W naszym ośrodku zapewniamy możliwość odbycia takiej praktyki.

6 innych produktów w tej samej kategorii: