Kurs Instruktora Hipoterapii
 • -350,00 zł
 • Kurs Instruktora Hipoterapii
 • Kurs Instruktora Hipoterapii
 • Kurs Instruktora Hipoterapii

Instruktor Hipoterapii bez uprawnień instruktora jazdy konnej

2 340,00 zł
1 990,00 zł - 350,00 zł
Brutto
Ilość
Już wszystkie zarezerwowane
2 recenzje

Kurs przeznaczony dla instruktora hipoterapii bez uprawnień instruktora jazdy konnej.

Miejsce: STAJNIA DWORNA Rogoźnik k/Nowego Targu.

Kurs Instruktora Hipoterapii składa się z następujących części: 

 • Część hipoterapeutyczna
 • Część hipologiczna
 • Egzamin pisemny z każdej części
 • Egzamin praktyczny

hipoterapia

Część hipoterapeutyczna (specjalistyczna) odbywać się będzie na sali wykładowej ze względu na charakterystykę zagadnień.

Część hipologiczna odbywa się w stadninie koni, gdzie prowadzone są zajęcia z hipoterapii lub szkółki jeździeckiej.
Pod warunkiem, że do kursu przystępują osoby posiadające już uprawnienia instruktora jazdy konnej (IRR, Intr. PZJ), jest możliwość pominięcia części hipologicznej.

Część hipoterapeutyczna zawiera:

 • Wiadomości podstawowe na temat anatomii, fizjologii i biomechaniki człowieka
 • Podstawowe informacje z psychologii i pedagogiki
 • Podstawowe wiadomości medyczno- rehabilitacyjne
 • Kanony hipoterapii oraz zasady bezpieczeństwa podczas pracy

Część hipologiczna zawiera:

 • Wiadomości podstawowe na temat hodowli koni
 • Dobór konia do hipoterapii oraz zasad bezpieczeństwa
 • Podstawy profilaktyki weterynaryjnej
 • Podstawy psychologii i fizjologii koni

Termin dla osób 
nie posiadających uprawnień 
Instruktora Jazdy Konnej:
Termin dla osób 
posiadających uprawnienia
Instruktora Jazdy Konnej:
Miejsce kursu: 
          7-15.05.2020 10-15.05.2020 Rogoźnik
         06-13.06.2020 09-13.06.2020 Rogoźnik
         18-25.07.2020 20-25.07.2020 Rogoźnik

Na egzaminie praktycznym z jazdy konnej należy zaprezentować:

 • Prawidłowe prowadzenie konia (step, kłus, galop) na oklep
 • Jazda przez koziołki oraz podstawowe ćwiczenia woltyżerskie
 • Bezpieczne zachowanie w stajni na ujeżdżalni oraz przygotowanie konia do zajęć

Dokumentacja:

 • Potwierdzenie wykształcenia min. średniego
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do jazdy konnej oraz podjęcia pracy hipoterapeuty wydany przez lekarza medycyny pracy/sportu.
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia legitymacji instruktorskiej (IRR, PZJ)
 • Formularz zgłoszenia na kurs.
 • Zaświadczenie o opłacie całościowej/ratalnej za kurs.

hipoterapia

Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym zaliczeniu wszystkich egzaminów należy odbyć obowiązkowe praktyki – 80 h w wyspecjalizowanych ośrodkach jeździeckich pod względem prowadzenia zajęć z hipoterapii.

Istnieje możliwość zorganizowania praktyk przez naszą firmę. Zapisy możliwe również w czasie trwania Kursu Instruktora Hipoterapii. 

W cenie kursu:

 • Kurs przygotowujący do zawodu
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne na wysokim poziomie
 • Doświadczony instruktor/wykładowca
 • Codzienna jazda (część hipologiczna)
 • Szkolenie z Pierwszej Pomocy (możliwość wystawienia zaświadczenia)
 • Poszerzenie kwalifikacji i wiedzy specjalistycznej
 • Część ogólna on-line

Cena kursu nie obejmuje:

 • Anglojęzycznej legitymacji (plastikowa wkładka ze zdjęciem - koszt 100 zł.)
 • Zakwaterowania oraz wyżywienia.
 • Egzaminu poprawkowego (dla osób którym nie uda się zdać egzaminu podczas kursu):300zł.

2 innych produktów w tej samej kategorii: