Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej
 • -200,00 zł
 • Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej

Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej

1 500,00 zł
1 300,00 zł - 200,00 zł
Brutto
Ilość
Już wszystkie zarezerwowane
3 recenzje

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej, Instruktor Sportu specjalność: Wspinaczka Skałkowa

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne (zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz w terenie).

Zajęcia odbywają się z instruktorem posiadającym 17-letni staż w pracy instruktora.
Na zajęcia dobrze jest zabrać osobisty sprzęt asekuracyjny oraz sprzęt wspinaczkowy, każdy kurs rozpoczyna się od omówienia przywiezionego sprzętu. Warto pamiętać, że sprzęt zużywa się lub wychodzi z użycia. Na miejscu mają Państwo możliwość zweryfikowania z instruktorem jakości i bezpieczeństwa posiadanego i używanego przez Was sprzętu. Osobom nieposiadającym własnego sprzętu – na miejscu zostanie on udostępniony.

wspinaczka skałkowa
Uczestnicy, którzy z sukcesem zakończą 
Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej, zyskują kwalifikacje m.in. do prowadzenia i nadzorowania zajęć i szkolenia na wszystkich rodzajach kursów wspinaczkowych i kierowania kursami wspinaczki skalnej oraz kursami wspinaczki sportowej. Połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych na naszym Kursie Instruktora Wspinaczki Skałkowej zapewnia doskonałe przygotowanie do pracy instruktora i związanych z nią wyzwań. 


INFORMACJE DODATKOWE:

 • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona.
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
 • Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, egzamin, legitymacja.
 • Możliwa jest opłata ratalna za kurs.
 • Dla chętnych wystawiamy faktury za udział w kursie,
 • Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty (Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.),
 • O ewentualnych zmianach terminów lub miejsca odbywania się zajęć informować będziemy drogą mailową lub telefoniczną,
 • Na wszystkich zajęciach specjalistycznych obowiązuje odpowiedni strój sportowy.


Ramowy p
rogram kursu:

 • Historia Wspinania.
 • Przepisy prawne regulujące działalność instruktora sportu.
 • Podstawy treningu wspinaczkowego.
 • Podstawy diety.
 • Urazy i kontuzje wspinaczkowe.
 • Teoria asekuracji.
 • Technika i taktyka wspinaczki.
 • Organizacja zajęć wspinaczkowych.
 • Organizacja zawodów wspinaczkowych – przepisy dotyczące zawodów sportowych PZA. Sędziowanie zawodów wspinaczkowych.
 • Terapeutyczna wspinaczka rekreacyjna – psychologiczny i fizjologiczny aspekt.
 • Psychologiczne podstawy prowadzenia zajęć wspinaczkowych.
 • Gry i zabawy wspinaczkowe.

W cenie kursu:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne na wysokim poziomie
 • Doświadczony instruktor wspinaczki skałkowej 
 • Wydanie uprawnień (legitymacja IRR)
 • Wspaniała przygoda :)
 • Część ogólna On Line (bezpłatna)


Za dodatkową opłatą:

 • Wejście na ścianki wspinaczkowe w sytuacji kiedy pogoda nie pozwala na zajęcia w terenie.
 • Możliwość wystawienia anglojęzycznej plastikowej wkładki do legitymacji (koszt 100 zł)
 • Egzamin poprawkowy, po doszkoleniu dla osób którym się nie uda zdać kursu: 300 zł.

ZAKWATEROWANIE KURSANCI ORGANIZUJĄ SOBIE WE WŁASNYM ZAKRESIE.