Wodne Pogotowie Ratunkowe zajmuje się działalnością z zakresu szkoleń Ratownictwa Wodnego oraz zabezpieczeniem obszarów wodnych od ok. 17 lat. Do tej pory nasza firma zajmowała się obsługą Ratowniczą m.in. sieci Hoteli Spa Dr Ireny Eris, sieć Hoteli Diament, Hotelu Mazuria, Hotel Falenty, Uzdrowisko Miejskie Studio Sante oraz kilkunastu Pływalni Miejskich na terenie Polski m.in. Chełmiec, Gorzyce, Zebrzydowice, Wodzisław Śląski, Kołobrzeg, Myślenice. W sezonie letnim zajmujemy się także Ratownictwem Wodnym na wielu jeziorach i kąpieliskach w Polsce.

Zadania związane z wykonywaniem ratownictwa wodnego regulowane są przez następujące akty prawne: Ustawa o Kulturze Fizycznej (Dz.U. z 07, Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997, Nr.57, poz. 358), Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), Rozporządzenie MSW w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. poz. 108 z 2012) oraz Rozporządzenie MSW (Dz. U. poz. 261 z 2012 roku) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. Określają także obowiązki osoby posiadającej basen (w załączniku).

W myśl powyższych ustaw w miejscu, w którym zlokalizowany jest basen musi być zapewniony dyżur ratownika wodnego zrzeszonego bądź zatrudnionego w organizacji mającej zgodę MSW na wykonywanie Ratownictwa Wodnego. Dodatkowo w ustawie znajduje się paragraf informujący o tym, że zatrudniać Ratowników Wodnych tj. prowadzić działania ratownicze może tylko licencjonowana przez MSW jednostka (wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa).

W razie jakichkolwiek wypadków na terenie basenu (nie tylko w wodzie) uprawnienia ratownicze są pierwszą rzeczą podlegająca kontroli. Osoba, która nie jest członkiem bądź niebędąca zatrudniona w organizacji posiadającej zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego nie jest de facto żadnym zabezpieczeniem dla właściciela obiektu, w którym znajduje się zbiornik wodny. W razie wypadku na hali basenowej kontrolowana jest właśnie zgoda na wykonywanie działań Ratowniczych.

Art. 12.1. Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”.(Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2013 r. poz. 7)

Wodne Pogotowie Ratunkowe posiada zezwolenie o numerze 35/2013 wydane dnia 18 grudnia 2013 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

W oparciu o powyższe informacje chętnie przygotujemy ofertę na zabezpieczenie Państwa obiektu lub imprezy wodnej. Nasza organizacja zapewnia kompleksową usługę w zakresie Ratownictwa Wodnego. Możemy zapewnić zarówno:

- Obsadzenie stanowisk ratowniczych,

- Wyposażenie w sprzęt ratowniczy wskazany w rozporządzeniu,

- Ubiór ratowników,

- Przygotowanie oznakowania basenu,

- Sporządzenie regulaminów obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- Audyt zagrożeń na obiekcie

lub przygotowanie któregokolwiek modułu niezbędnego do funkcjonowania basenu (np. audyt, regulaminy).

jak i,

- Zapewnienie odpowiedniej kadry ratowniczej potrzebnej do zabezpieczenia wszelkich imprez wodnych takich jak: Spływy kajakowe, imprezy raftingowe, thriatlony, kolonie i obozy letnie oraz obozy żeglarskie. 

W naszych strukturach działa wykwalifikowana kadra Instruktorów i Ratowników Wodnych posiadających wszelkie umiejętności oraz uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu Ratownika Wodnego. Dbamy o to, by nasi ratownicy poszerzali swoje umiejętności na prowadzonych przez nas kursach. Przeszkoliliśmy już ponad 25000 Ratowników Wodnych, pracujących zarówno na kąpieliskach, basenach hotelowych oraz pływalniach miejskich na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.