Kurs Instruktora Samoobrony
Kurs Instruktora Samoobrony

Kurs Instruktora Samoobrony

1 250,00 zł
Brutto
Real Time: 5 Visitor right now

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej, Instruktora Sportu: specjalność SAMOOBRONA.

Sorry, no items left.
Ilość
Już wszystkie zarezerwowane

Kurs Instruktora Samoobrony 

Szkolenie odbywa się w dwóch etapach :

1. Część ogólna: (teoria - 60h)

- anatomiczne i fizjologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych w rekreacji i sporcie

- teoria i metodyka sportu 

- anatomia funkcjonalna 

- podstawy odnowy biologicznej 

- humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu (pedagogika, psychologia)

- pierwsza pomoc 

2. Część specjalistyczna: (30 h)

- techniki samoobrony 

- przeprowadzanie rozgrzewki  w zajęciach samoobrony 

- techniki ręczne, nożne, dźwignie, bloki, rzuty

- wykorzystanie broni w samoobronie

- metodyka nauczania poszczególnych technik

- niebezpieczne elementy w samoobronie 

- gry i zabawy ruchowe  

- kwestie prawne dotyczące samoobrony 

- prowadzenie zajęć przez kursanta 

Egzamin składający się z teorii (test z części ogólnej) oraz praktyki. 

Miejsce: Kraków Sport Club Judo Kraków ul. B. Czerwieńskiego

Informacje dodatkowe:

-Liczba miejsc na kursie jest ograniczona

-O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat

-Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

-W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, egzamin, legitymacja.

-Możliwa jest opłata ratalna za kurs.

-Dla chętnych wystawiamy faktury za udział w kursie,

-Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty (Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.),

-O ewentualnych zmianach terminów lub miejsca odbywania się zajęć informować będziemy drogą mailową lub telefoniczną,

-Na wszystkie zajęciach specjalistycznych obowiązuje odpowiedni strój sportowy.

-Istnieje możliwość wystawienia anglojęzycznej wkładki do legitymacji (w formie plastiku), koszt: 100 zł.

chat Komentarze (2)
Oceń

Kurs Instruktora Samoobrony

1 250,00 zł