I. УГОДА КОРИСТУВАЧА

  1. Веб-сайти: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl akcjaserca.com (далі іменовані “веб-сайти”) - діють за умов, встановлених цією Угодою.

  2. Угода Користувача (далі іменована “Угода”) визначає загальні принципи, що становлять правову основу використання веб-сайтів. Кожен Користувач зобов'язаний, роблячи кроки щодо використання веб-сайтів, дотримуватися положень цієї Угоди.

  3. Перед використанням веб-сайтів Користувачі зобов’язані ознайомитися зі змістом Угоди. Використовуючи веб-сайти будь-яким способом, Користувач заявляє та підтверджує, що він ознайомився зі змістом Угоди  і приймає її положення та зобов’язується їх дотримуватися.

  4. У питаннях, не охоплених цією Угодою, застосовуються відповідні положення польського законодавства, а будь-які спори вирішуються компетентними польськими судами.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.     Веб-сайти надаються Користувачам як інформаційні портали, доступні Користувачам безкоштовно - Марек Ясінський «AKCJA SERCA» контакт: biuro@AkcjaSerca.pl, os. W.Witosa 19/4, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735 224 07 06, REGON: 120044496.

2.     Користувачі через веб-сайти, завдяки посиланням на інші веб-сайти, можуть використовувати веб-сайти та послуги Постачальника послуг, організацій та третіх сторін. У цьому випадку застосовуються правила, визначені цими третіми сторонами. Веб-сайт не є стороною договорів про надання електронних послуг між Користувачами та цими третіми особами, не несе відповідальності за ці договори та не несе відповідальності за послуги третіх осіб.

3.     Веб-сайти www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, wodpogotowieratunkowe.org.pl і www.motorowodny.org.pl akcjaserca.com - взаємопов'язані, використовують ресурси та дані один одного, зібрані ними, включаючи персональні дані Користувачів.

III. ВИЗНАЧЕННЯ

1.     Постачальник послуг - Веб-сайти - інтернет портали - доступні через Інтернет, власником яких є Марек Ясінський "AKCJA SERCA" контакт: biuro@AkcjaSerca.pl, os. W.Witosa 19/4, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735 224 07 06, REGON: 120044496 і доступний на www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, wodpogotowieratunkowe.org.pl та www. motorow org.pl - або за іншими адресамі, Права до яких належать компанії Marek Jasiński „AKCJA SERCA”  або WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE, контакт: biuro@WodnePogotowieRatunkowe.org.pl, Polana Szaflarska 1/38, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735 285 69 91, REGON: 122 817 548, KRS: 0000418686.

2.     Контактна інформація: biuro@WodnePogotowieRatunkowe.org.pl, Polana Szaflarska 1/38, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735 285 69 91, REGON: 122 817 548, KRS: 0000418686.

3.     Користувач - будь-яка особа, яка якимось чином використовує веб-сайти www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, wodnepogotowieratunkowe.org.pl, а також www.motorowodny.org.pl та akcjaserca.com.

4.     Партнер - будь-яка організація, що співпрацює з компанією Marek Jasiński „AKCJA SERCA” або WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE.

5.     Послуги - послуги, що надаються в електронному вигляді Постачальником послуг Користувачам, доступні на веб-сайті, що дають змогу, зокрема:

а) читання інформаційних матеріалів, розміщених на веб-сайті,

б) використання ІТ-механізмів, що діють на веб-сайті,

в) встановлення контакту з компанією Marek Jasiński „AKCJA SERCA” i WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE та їх партнерами,

г) використання інших ресурсів мережі Інтернет;

6.     Матеріали - тексти, фотографії, графіки, діаграми, відеоматеріали, мультимедійні матеріали тощо, зокрема, що є твором у розумінні Закону про авторське право та суміжні права,

7.     Коопераційні портали - веб-сайти, профілі в соціальних мережах, форуми та дискусійні групи та інші суб'єкти, що працюють в Інтернеті та співпрацюють з компанією "AKCJA SERCA" або WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE та їх партнерами.

IV. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТАМИ

1.     В межах веб-сайтів Користувач може, зокрема, використовувати такі Послуги:

а) Ознайомлюватися з Матеріалами, наданими Постачальником послуг,

б) використовувати пошукові системи на веб-сайтах,

в) використовувати контактні форми на веб-сайтах,

г)  використовувати  ІТ-механізмів, що діють на веб-сайті,

д) використання інших ресурсів мережі Інтернет.

2.     Надання Послуг Користувачам веб-сайтів відбувається на умовах, визначених цією Угодою, за винятком Послуг, описаних в окремих положеннях.

3.     Відповідно до пункту 4 нижче, договір про надання Послуг на веб-сайтах укладається між Постачальником Послуг і Користувачем, коли Користувач вводить відповідну URL-адресу веб-сайту у веб-браузері, а розірвання договору про надання Послуг на Порталі відбувається, коли Користувач закриває веб-сайт.

4.     Веб-сайти містять інформацію про діяльність та послуги, що надаються компанією Marek Jasiński „AKCJA SERCA”,  WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE та їх партнерами. Ці веб-сайти не використовуються для укладення договорів з цими особами, а вміст, представлений на них, носить виключно інформаційний характер і не є комерційними умовами у розумінні ст. 66 § 1 Цивільного Кодексу.

5.     Використання Користувачем Сервісів на веб-сайтах є безкоштовним.

6.     На веб-сайті представлені Матеріали, включаючи інформаційний та рекламний вміст, зазначені в пункті 7 нижче.

7.     Постачальник послуг має право розміщувати на своїх веб-сайтах рекламний контент  щодо послуг і товарів Постачальника послуг та його Партнерів, а також юридичних осіб та третіх осіб. Рекламний контент, згаданий у попередньому реченні, є невід’ємною частиною веб-сайту та представлених на ньому матеріалів.

8.     Постачальник Послуг має право обмежувати доступ окремих користувачів до частини або всього вмісту, представленого на веб-сайті, у випадку, якщо ці Користувачі використовують апаратне і програмне забезпечення, що впливає на спосіб отримання вмісту, представленого на веб-сайті, зокрема, обмеження або виключення публікації певного вмісту на веб-сайті.

9.     Постачальник Послуг має право обмежити доступ вибраних Користувачів до частини або всього вмісту, представленого на веб-сайті, у випадку, якщо даний Користувач робить вульгарну чи образливу заяву про компанії «AKCJA SERCA”, „WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE”  або про їх  Партнерів в Інтернеті чи за його межами, чи іншим чином порушує закон чи цю Угоду – зокрема, щодо прав та обов'язків Користувача.

V. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

1.     Веб-сайти та Матеріали, що містяться на них, підлягають захисту, передбаченому чинним законодавством.

2.     Права на Матеріали, роботи, торгові марки та бази даних, доступні на веб-сайтах, належать Постачальнику послуг або третім особам. Якщо треті особи мають право на зазначені права, Постачальник послуг представляє роботи, торгові марки та бази даних на веб-сайті на підставі відповідних договорів чи угод, укладених з цими особами.

3.     Використовуючи роботи або бази даних, доступні на веб-сайтах, Користувачі не набувають жодних прав і не отримують ліцензії на ці роботи чи бази даних.

4.     Без попередньої згоди Постачальника послуг Користувачі можуть використовувати веб-сайти та розміщені на них роботи та бази даних лише в рамках добросовісного використання, передбаченого Законом про авторське право та суміжні права та Законом про охорону баз даних. Зокрема, неприпустимо: а) тиражувати, змінювати, блокувати, публічно відтворювати та оприлюднювати в мережі Інтернет веб-сайти або їх частини чи роботи, розміщені на веб-сайтах чи їх частини, за винятком випадків, визначених чинним законодавством; б) завантаження вмісту баз даних та їх вторинне використання повністю або в значній — за якістю чи кількістю — частинах.

5.     Дано згоду на публічне відтворення вмісту веб-сайтів для потреб асоціацій та фондів, дидактичних установ, шкіл, університетів та навчальних центрів – але лише з посиланням на джерело цих матеріалів та автора.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА ВЕБ-САЙТІВ

1.     Користувач несе повну відповідальність за спосіб, у який він або вона використовує веб-сайти, зокрема, він несе відповідальність за будь-яке можливе порушення прав або добра третіх осіб та за будь-які збитки в цьому відношенні.

2.     Користувач зобов'язується не порушувати права, зокрема майнових  права авторських , або права третіх осіб.

3.     Користувач зобов’язується використовувати веб-сайти відповідно до чинного законодавства, соціальних і моральних норм, положень цієї Угоди та принципів соціального співіснування в мережі Інтернет (мережевого етикету).

4.     Користувачеві заборонено надавати незаконний контент на веб-сайти.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1.     Користувач несе відповідальність за:

 а) спосіб, у який Користувач використовує веб-сайти, і за будь-які наслідки, що випливають з цього;

 б) збитки, спричинені діями Користувача, що не відповідають чинному законодавству або положенням цієї;

в) інформація, завантажена з мережі Інтернет, зокрема з веб-сайтів, щодо результатів їх використання Користувачем та їх корисності для Користувача. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

c)  інформацію, завантажену з Інтернету, зокрема з веб-сайтів, щодо наслідків її використання Користувачем та її корисності для Користувача.

2.     Користувач усвідомлює загрози, які існують в мережі Інтернет, зокрема щодо можливого вламання  в систему Користувача, захоплення паролів третіми особами, зараження системи Користувача вірусами та збитків, які можуть виникнути в таких випадках. Користувач зобов'язаний зберігати конфіденційність своїх паролів і належним чином захищати обладнання, завдяки якому він використовує Інтернет.

3.     Постачальник послуг:

a) буде дотримуватись належної обачності для забезпечення того, щоб використання веб-сайтів відбувалося відповідно до Угоди. При цьому Постачальник послуг повідомляє, що можливі проблеми з доступом до порталу, зокрема через апаратні, програмні чи мережеві параметри.

б) повідомляє, що технічні проблеми або технічні обмеження використовуваного Користувачем комп’ютерного обладнання (firewall – блокування, неправильні версії програвача мультимедійних файлів, антивірусні програми та інші) можуть обмежити або дозволити Користувачеві отримати доступ до веб-сайтів або вплинути на їх якість;

в) залишає за собою право обмежити доступ окремих Користувачів до частини або всього вмісту (Матеріалів), представленого на веб-сайтах, якщо ці Користувачі використовують апаратне чи програмне забезпечення, що впливає на спосіб отримання вмісту, представленого на веб-сайтах, зокрема, , обмеження або виключення публікації певного вмісту на веб-сайтах.
г) через незалежні від Постачальника властивості мережі Інтернет та комп’ютерного обладнання Користувача Постачальник послуг не гарантує безперебійного  доступу до Порталу.

VIII. ТЕХНІЧНІ УМОВИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ВЕБ-САЙТІВ

1.     Доступ і використання веб-сайтів можливий для Користувачів на таких платформах операційних систем: MS Windows Vista, MS Windows 7 і 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 або їх новіших версіях на будь-якому типі комп’ютера, який відповідає вимоги вищезазначених операційних систем і через будь-який тип підключення з інтернетом із пропускною здатністю не менше 700 кілобіт/с, за допомогою веб-браузерів: Microsoft Internet Explorer 8.0 або його новішої версії, Mozilla FireFox 20.X або його новішої версії, Apple Safari 4.X (лише версія для MacOS) або його новішої версії та Google Chrome 23.X (лише версія MS Windows) або новіша версія. Для повного відображення вмісту веб-сайтів необхідно також увімкнути файли cookie та JavaScript у веб-браузері. Користувачеві рекомендується перед використанням веб-сайтів перевірити, чи відповідає його комп’ютерне обладнання технічним вимогам, викладеним у цій Угоді.

IX. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1.     Постачальник послуг повідомляє, що при використанні веб-сайтів на комп’ютері Користувача використовується коротка текстова інформація, яка називається «cookie» (далі: «cookie») або інші технології (наприклад, локальне сховище). Встановлення файлів «cookie» необхідне для належного надання послуг веб-сайту. Файли «cookie» містять інформацію, необхідну для належного функціонування веб-сайтів.

2.     Вміст файлів cookie не дозволяє ідентифікувати користувача. Жодні персональні дані не обробляються та не зберігаються за допомогою файлів cookie.

3.     Детальна інформація про політику конфіденційності, зокрема використання файлів cookie або інших технологій (локальне сховище), міститься в документі про політику конфіденційності, доступному для всіх користувачів на www.akcjaserca.pl

X. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

1.     Використання веб-сайтів не вимагає від Користувача надання своїх персональних даних.

2.     Використання контактних форм вимагає від Користувача вказати своє ім’я та прізвище, номер телефону, адресу та адресу електронної пошти. Надання цих даних є добровільним, і Користувач може вибрати інший спосіб зв’язку з компанією «AKCJA SERCA» або WODNYM POGOTOWIEM RATUNKOWUM (електронна пошта, телефон). Ці дані, у разі добровільного надання Користувачем, збираються за згодою Користувача для того, щоб зв’язатися з ним у зв’язку з його інтересом до послуг або діяльності, пов’язаних з компаніями «AKCJA SERCA» або «WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE» або з їхніми партнерами.

3.     Адміністратор даних є  Марек Ясінський, контакт «AKCJA SERCA», контакт: biuro@AkcjaSerca.pl, os. W. Witosa 19/4, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735 224 07 06 Regon: 120044496.. Крім того, у світлі чинного законодавства, адміністраторами ваших даних обовових для окремих Послуг також можуть бути Партнери порталу або Постачальники послуг, які рекламуються на сайті порталу.

4.     Персональні дані користувачів обробляються тільки завдяки їх згоді. Користувач може в будь-який час запросити доступ до своїх даних, виправити або видалити їх. Користувач також має право вимагати обмеження їх обробки. Якщо Користувач вважає, що в обробці його даних веб-сайтами є порушення, він має право подати скаргу до контролюючого органу - GIODO. Вищезазначені права також застосовуються, якщо дані обробляються належним чином адміністратором і не впливають на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.

XI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.     Законом, що застосовується до правовідносин, що виникають у результаті використання веб-сайтів Користувачами, є польське законодавство.

2.     Спори між власником веб-сайту та третіми особами можуть бути вирішені полюбовно, і власник веб-сайту буде прагнути завершити спір таким чином. Спір з Користувачем або третьою особою може розглядатися судом лише після попереднього повідомлення про проблему власника веб-сайту та спроби врегулювання спору у позасудовому порядку.

3.     Відповідно до наступного речення, власник веб-сайту залишає за собою право, в межах, дозволених чинним законодавством, вносити зміни та доповнення до цієї Угоди,  зокрема, у разі змін до чинного законодавства.

4.     Про зміни до Угоди Користувачи веб-сайтів будуть повідомлені. Будь-які зміни до Угоди набувають чинності з моменту їх розміщення на веб-сайті www.akcjaserca.com

5.     Після внесення змін до Угоди, Користувач повинен негайно ознайомитися зі змінами, оскільки використання веб-сайтів після такого оголошення означає прийняття Користувачем нового змісту Угоди.

XII. Порядок складання та оформлення замовлень у магазині

1. Замовлення можна зробити, додавши товар у кошик, а потім натиснувши кнопку «Оформити замовлення». Щоб мати можливість правильно виконати процедуру договору, необхідно буде створити аккаунт користувача, завдяки якому ви також зможете контролювати статус замовлення.

2. Основною умовою здійснення покупок є правильне заповнення контактних даних разом із правильною, існуючою адресою електронної пошти та номером телефону, за яким він підтвердить замовлення.

3. Замовлення можна оформити 24 години на добу цілий рік. Замовлення розміщені в робочі дні в неробочий час, по 13:00 в суботи,  у неділю та святкові дні – впроваджуються наступного робочого дня.

4. У разі виникнення обставин, що перешкоджають повному або тимчасовому виконанню замовлення, компанія залишає за собою право призупинити виконання замовлення – зобов’язується негайно повідомити про ситуацію Замовника.

5. Замовлення з неправильно заповненими контактними даними (неіснуючий e-mail або без телефону) розглядатися не будуть. Компанія залишає за собою право призупинити сумнівні замовлення.

6. Ціни товарів в інтернет-магазині akcjaserca.com подані в польських злотих і включають ПДВ (ціни брутто).

7. На придбаний товар підприємство виставляє рахунок-фактуру з ПДВ. Щоб отримати рахунок-фактуру з ПДВ, необхідно правильно заповнити дані компанії разом із номером NIP,  якщо рахунок-фактура буде виставлятися на приватну особу, дане особи також необхідно вказати у відповідному полі.

XIII. ДОСТУПНІСТЬ СТАТУТУ

Цей Статут в поточній редакції доступні на сайті akcjaserca.com