NSTS-01 VLOS DO 4 KG

850,00 zł
Brutto
Real Time: 5 Visitor right now

Szkolenie na pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego - zgodnie z Krajowym Scenariuszem Standardowym dla kategorii "szczególnej" NSTS-01.

Szkolenie dla operacji wykonywanych w zasięgu wzroku (VLOS), z użyciem Bezzałogowego Statku Powietrznego, o masie startowej mniejszej niż 4 kg.

Program szkolenia jest zgodny z wytycznymi nr 15 ULC, z dnia 29 grudnia 2020r., w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01. 

Pośpiesz się! Tylko 33 szt. w magazynie!
Ilość

Co to jest "NSTS-01" ?

Jest to skrót (ang. National Standard Scenario), czyli określenie Krajowego Scenariusza Standardowego dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (ang. Visual Line of Sight - VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (ang. First Person View - FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego (drona) o masie startowej mniejszej niż 4 kg.

Uprawnienie NSTS-01 jest ważne 5 lat, po tym czasie uprawnienie można przedłużyć lub wznowić. 

Uprawnienia NSTS-01 upoważniają do lotu z zachowaniem następujących warunków:

- możesz latać dronem nad obszarami zaludnionymi i ludźmi zachowując bezpieczną odległość ustaloną przez pilota

- możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy, czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń;

- możesz latać w miastach 

- możesz latać zarobkowo i rekreacyjnie 

- możesz latać dronem do wysokości 120 m od najbliższego punktu powierzchni na ziemi

- możesz ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji niemieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m.

Szkolenie NSTS-01 składa się z części:

1. Teoretycznej czyli 12 godzin wykładów prowadzonych przez instruktora podczas których zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

2. Praktycznej czyli 4 godziny szkolenia z czego 3 h ćwiczeń manewrów w powietrzu oraz 1 h nauki naziemnej obsługi drona. Omawiane zagadnienia:

 • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
 • Wykonywanie startu i lądowania;
 • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
 • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
 • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.

Szkolenia odbywają się każdego dnia (z wyłączeniem dni z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi t.j. kiedy prędkość wiatru przekracza 8m/s lub występują opady atmosferyczne).

Egzamin składa się z dwóch części: 

Egzamin teoretyczny:

Kursant otrzymuje test do samodzielnego rozwiązania. Czas na rozwiązanie testu to 60 minut. Aby zdać test, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 75% pytań.

Egzamin praktyczny:

Odbywa się po części praktycznej szkolenia pod nadzorem instruktora.

Warunki przystąpienia do szkolenia:

Należy mieć ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

W cenę szkolenia wliczone są materiały dydaktyczne.

chat Komentarze (2)
Oceń

NSTS-01 VLOS DO 4 KG

850,00 zł