INS - uprawnienia do szkolenia operatorów dronów

10 000,00 zł
з податком
Real Time: 5 Visitor right now

Szkolenie Instruktorskie (INS) pozwala zdobyć umiejętności konieczne do prowadzenia zajęć dla osób chcących uzyskać pozwolenie do lotów w kategorii szczególnej NSTS. 

Pośpiesz się! Tylko 10 szt. w magazynie!
Кількість

Uprawnienia INSTRUKTORSKIE upoważniają do:

Prowadzenia zajęcia dla osób chcących uzyskać pozwolenie do lotów w kategorii szczególnej "NSTS". Każdy instruktor może szkolić inne osoby tylko w ramach uprawnień, które sam posiada, czyli jeśli ma wpisane do świadectwa kwalifikacji uprawnienie NSTS-01, po uzyskaniu uprawnień instruktorskich będzie mógł szkolić osoby ubiegające się o świadectwo kwalifikacji NSTS-01. Szkolenie INSTRUKTORSKIE składa się z części:

1. Teoretycznej czyli 25 godzin wykładów prowadzonych przez instruktora podczas których zostaną omówione następujące zagadnienia: 

  • Psychologia
  • Podstawy Pedagogiki
  • Prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów
  • Zasady wykonywania lotów ze szczególnym uwzględnieniem struktury przestrzeni powietrznej
  • Metodyka szkolenia
  • Organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi
  • Łączność radiowa
  • Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach 
  • Człowiek - możliwości i ograniczenia
  • Szczególne przypadki w locie - zagadnienia bezpieczeństwa latania

2. Praktycznej obejmującej przynajmniej 4 godziny zajęć w ramach szkolenia naziemnego i nie mniej niż 10 lotów metodycznych. Całe szkolenie odbywa się na sprzęcie naszego ośrodka.  

Egzamin:

Według obowiązujących przepisów ULC ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego pozwala na zdanie egzaminu wewnętrznego. Kolejnym krokiem niezbędnym do uzyskania uprawnień Instruktorskich jest odbycie nadzorowanej praktyki instruktorskiej, podczas której kandydat na instruktora musi wyszkolić przynajmniej dwie osoby do poziomu umożliwiającego uzyskanie przez nie świadectwa kwalifikacji NSTS.   

Warunki przystąpienia do szkolenia:

- należy mieć ukończone 18 lat

- należy posiadać przynajmniej jedno uprawnienie podstawowe NSTS

- należy mieć wylatane przynajmniej 60 h w BVLOS

- należy wykazać się odpowiednimi umiejętnościami pilotażu przed rozpoczęciem szkolenia INS 

W cenę szkolenia wliczone są materiały dydaktyczne. 

chat Коментарі (0)

INS - uprawnienia do...

10 000,00 zł